Rodinné centrum

DĚTSKÁ SKUPINA AMÁTKA

Cena za měsíc docházky do dětské skupiny 2022/2023 platné od 1.9.2022

Cena docházky je na každý měsíc stejná (paušální poplatek). Ve výši školného není brán zřetel na to, jakou má dítě odchozenou docházku

Provozní doba:   7.30 - 14.30

1. dítě narozené od 1.9.2019

1-2 dny v týdnu = 2.900,- Kč

3-5 dnů v týdnu = 3.900,- Kč

2. pro děti narozené do 31.8.2019 (do konce prázdnin 2023 jim budou 4 roky)

1 den = 3.000,- Kč ( 750,- Kč na den - 107,- Kč/h) přepočet na 20 prac dnů

2 dny = 4.000,- Kč (500,- Kč na den - 71,- Kč/h)

3 dny = 5.000,- Kč (416,- Kč na den - 59,-Kč/h)

4 dny = 6.000,- Kč (375,- Kč na den - 53,- Kč/h)

5 dnů = 7.000,- Kč (350,- Kč na den - 50,- Kč/h)

Dětská skupina Amátka je zapsána v rejstříku MPSV. Znamená to nejen záruky kvality výuky, hygienických norem a kvalifikovaného personálu, ale i možnost využít daňovou odpočitatelnost za školné až do výše 15.200,- Kč/2021.

Víla Amátka Víla Amátka

Víla Amátka